ออโต้อินโฟ ก้าวไปอีกขั้นกับการได้รับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

ออโต้อินโฟ ก้าวไปอีกขั้นกับการได้รับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ออโต้อินโฟ ก้าวไปอีกขั้นกับการได้รับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ออโต้อินโฟ ก้าวไปอีกขั้นกับการได้รับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ออโต้อินโฟ ก้าวไปอีกขั้นกับการได้รับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ออโต้อินโฟ ก้าวไปอีกขั้นกับการได้รับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ออโต้อินโฟ ก้าวไปอีกขั้นกับการได้รับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

ออโต้อินโฟ ก้าวไปอีกขั้นกับการได้รับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาบริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด ได้ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ภายใต้การรับรองของ UKAS และ NAC (สมอ.) จากทาง SGS เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ความสำเร็จในวันนี้ นับเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่เป็นที่ภาคภูมิใจอย่างที่สุดของการพัฒนาองค์กร ให้ไปสู่องค์กรที่มีคุณภาพมาตรฐาน และระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ขอขอบคุณคณะทำงาน ISO และพนักงานทุกท่านที่มีความตั้งใจและทุ่มเทเป็นอย่างมาก ที่จะพัฒนาคุณภาพขององค์กรเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล

Related Posts
2020 Channel Partner of t...

นับเป็นอีกปีที่ บริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด มีความภาคภูมิใจในธุรกิจงานด้าน Terminal Automation ที่ได้รับรางวัล "2020 Channel Partner of the Year Term...

The Auto-Info Co., Ltd. (...

2021 Winner for Social Impact received by Government Pharmaceutical Organization (GPO) for its Thailand Self Sufficient for Pandemic Vaccines; Influen...

The Auto-Info ผ่านการับรอ...

บริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบัน UKAS (UK) และ NAC (Thailand) ภายใต้การรับรองระบบงานของ SGS (Tha...