เปิดตัวนวัตกรรมห้องตรวจโรคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เคลื่อนที่เพื่อรับมือโรคอุบัติใหม่ (Modular COVID-19 Examination Unit)

เปิดตัวนวัตกรรมห้องตรวจโรคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เคลื่อนที่เพื่อรับมือโรคอุบัติใหม่ (Modular COVID-19 Examination Unit) เปิดตัวนวัตกรรมห้องตรวจโรคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เคลื่อนที่เพื่อรับมือโรคอุบัติใหม่ (Modular COVID-19 Examination Unit) เปิดตัวนวัตกรรมห้องตรวจโรคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เคลื่อนที่เพื่อรับมือโรคอุบัติใหม่ (Modular COVID-19 Examination Unit) เปิดตัวนวัตกรรมห้องตรวจโรคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เคลื่อนที่เพื่อรับมือโรคอุบัติใหม่ (Modular COVID-19 Examination Unit) เปิดตัวนวัตกรรมห้องตรวจโรคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เคลื่อนที่เพื่อรับมือโรคอุบัติใหม่ (Modular COVID-19 Examination Unit) เปิดตัวนวัตกรรมห้องตรวจโรคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เคลื่อนที่เพื่อรับมือโรคอุบัติใหม่ (Modular COVID-19 Examination Unit) เปิดตัวนวัตกรรมห้องตรวจโรคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เคลื่อนที่เพื่อรับมือโรคอุบัติใหม่ (Modular COVID-19 Examination Unit)

เปิดตัวนวัตกรรมห้องตรวจโรคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เคลื่อนที่เพื่อรับมือโรคอุบัติใหม่ (Modular COVID-19 Examination Unit)

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับนวัตกรรมห้องตรวจโรคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เคลื่อนที่เพื่อรับมือโรคอุบัติใหม่ (Modular COVID-19 Examination Unit) ที่ทาง บริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด ร่วมมือกับซีเมนส์ ประเทศไทย ในการเปิดตัวครั้งนี้ได้เชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมฟังความเป็นมาและคุณสมบัติ รวมถึงได้เชิญสื่อมวลชนเยี่ยมชมขั้นตอนระบบการทำงานของห้อง Modular COVID-19 Examination Unit อย่างละเอียดอีกด้วย

Related Posts
2020 Channel Partner of t...

นับเป็นอีกปีที่ บริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด มีความภาคภูมิใจในธุรกิจงานด้าน Terminal Automation ที่ได้รับรางวัล "2020 Channel Partner of the Year Term...

The Auto-Info Co., Ltd. (...

2021 Winner for Social Impact received by Government Pharmaceutical Organization (GPO) for its Thailand Self Sufficient for Pandemic Vaccines; Influen...

The Auto-Info ผ่านการับรอ...

บริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบัน UKAS (UK) และ NAC (Thailand) ภายใต้การรับรองระบบงานของ SGS (Tha...