งานประชุมวิชาการ เรื่อง Qualification of Pharmaceutical Systems and Equipment

งานประชุมวิชาการ เรื่อง Qualification of Pharmaceutical Systems and Equipment งานประชุมวิชาการ เรื่อง Qualification of Pharmaceutical Systems and Equipment งานประชุมวิชาการ เรื่อง Qualification of Pharmaceutical Systems and Equipment งานประชุมวิชาการ เรื่อง Qualification of Pharmaceutical Systems and Equipment งานประชุมวิชาการ เรื่อง Qualification of Pharmaceutical Systems and Equipment งานประชุมวิชาการ เรื่อง Qualification of Pharmaceutical Systems and Equipment งานประชุมวิชาการ เรื่อง Qualification of Pharmaceutical Systems and Equipment

งานประชุมวิชาการ เรื่อง Qualification of Pharmaceutical Systems and Equipment

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการ เรื่อง Qualification of Pharmaceutical Systems and Equipment ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2562 โดยคุณวิสิทธิ์ พชรธนสาร (Vice Managing Director) ได้รับเกียรติจากทางสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) (TIPA) เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Qualification of BAS System

Related Posts
2020 Channel Partner of t...

นับเป็นอีกปีที่ บริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด มีความภาคภูมิใจในธุรกิจงานด้าน Terminal Automation ที่ได้รับรางวัล "2020 Channel Partner of the Year Term...

The Auto-Info Co., Ltd. (...

2021 Winner for Social Impact received by Government Pharmaceutical Organization (GPO) for its Thailand Self Sufficient for Pandemic Vaccines; Influen...

The Auto-Info ผ่านการับรอ...

บริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบัน UKAS (UK) และ NAC (Thailand) ภายใต้การรับรองระบบงานของ SGS (Tha...